PIEKŁO I NIEBO JEST W NAS - obrazy olejne na płótnie
HELL AND HEAVEN ARE IN US - oil paintings on canvas

I
I - 90 x 140 cm
II
II - 90 x 140 cm
III
III - 90 x 140 cm
IV
IV - 90 x 140 cm

VI
VI - 90 x 70 cm
VIII
VIII - 90 x 70 cm
IX
IX - 90 x 70 cm
V
V - 70 x 90 cm - niedostępny
VII
VII - 70 x 90 cm - niedostępny

X
X - 40x80cm
XI
XI - 40x80cm
XII
XII - 40x80cm
XIII
XIII - 40x80cm
XIV
XIV - 40x40cm
XV
XV - 40x40cm

HOME -- NEXT PAGE

e-mail: artkozien@yahoo.com ..... Copyright by Agnieszka Kozień