POŁUDNIE - każdy 20x20cm, olej na pilśni
THE SOUTH - each 8x8 in, oil paintings on fibreboard

12
nr 12, 20 x 20 cm

1
1 - niedostępny
2
2 - niedostępny
3
3 - niedostępny
4
4 - niedostępny
5
5 - niedostępny
6
6 - niedostępny
7
7 - niedostępny
8
8 - niedostępny
9
9 - niedostępny
10
10 - niedostępny
11
11 - niedostępny
13
13 - niedostępny
14
14 - niedostępny
15
15 - niedostępny

HOME -- NEXT PAGE

e-mail: artkozien@yahoo.com ..... Copyright by Agnieszka Kozień