SKALNE METAMORFOZY - obrazy olejne na płótnie lub papierze
METAMORPHOSIS OF THE ROCKS - oil paintings on canvas or paper

Twierdza
Twierdza / Fortress , 70x90cm
Górotwory o swicie
Górotwory o swicie / Oregons at daybreak , 70x90cm
Przelęcz II
Przełęcz II / Pass II , 70x90cm
Skalne gorotwory I
Skalne górotwory I / The rock oregons I , 43,5x34,5cm
Brama
Brama / Gate , 33,5x50cm
Zamek
Zamek / Castle , 34,5x50cm
Ściana IV
Sciana IV / Wall IV , 65x95cm
Ściana VI
Sciana VI / Wall VI , 70x90cm
Gorotwory odpoczywajaca
Górotwory odpoczywające / The resting oregons, , 50x65cm
Spotkanie górotworów
Spotkanie górotworów / The meeting of oregons, , 50x70cm
Miejsca zapamiętane II
Miejsca zapamiętane II / The remembered places II , 70x90cm


Skalne gorotwory II
Skalne górotwory II, 32x45cm - niedostępny
Skalne gorotwory III
Skalne górotwory III, 35x49,5cm - niedostepny
Ściana II
Sciana II / Wall II - niedostępny
Ściana III
Sciana III / Wall III - niedostępny
Ściana VII
Sciana VII / Wall VII - niedostępny
Zamek
Zamek / Castle - niedostępny
Górotwory o zmierzchu
Górotwory o zmierzchu / Oregons at dusk - niedostępny
Tajemnica górotworów
Tajemnica górotworów / The secret of oregons - niedostępny
Przełęcz I
Przełęcz I / Pass I - niedostępny
Kanion
Kanion / Canyon - niedostępny
Miejsca zapamiętane I
Miejsca zapamiętane I / The remembered places I - niedostępny
Ściana VIII
Sciana VIII / Wall VIII - niedostępny
Zelve-kamienne miasto
Zelve - kamienne miasto / Zelve - stony city - niedostępny
W południe
W południe / In noon - niedostępny

HOME -- NEXT PAGE

e-mail: artkozien@yahoo.com ..... Copyright by Agnieszka Kozień