STWORZENIE ŚWIATA - obrazy olejne na płótnie
CREATION OF THE WORLD - oil paintings on canvas

Stworzenie
Stworzenie Świata IV / Creation of the World IV - niedostępny
Stworzenie
Stworzenie Świata III / Creation of the World III, 90 x 180 cm
Stworzenie Świata II
Stworzenie Świata II / Creation of the World II - 6 osobnych częsci o wymiarach 40 x 120 cm, razem 240 x 120 cm
Stworzenie Świata I
Stworzenie Świata I / Creation of the World I - niedostępny
Dzień pierwszy
Dzień pierwszy / The first day - niedostępny
Dzień drugi
Dzień drugi / The second day - niedostępny
Dzień trzeci
Dzień trzeci / The third day - niedostępny
Dzień czwarty
Dzień czwarty / The fourth day - niedostępny
Dzień piąty
Dzień piąty / The fifth day - niedostępny
Dzień szósty
Dzień szósty / The sixth day - 90 x 120 cm

HOME -- NEXT PAGE

e-mail: artkozien@yahoo.com ..... Copyright by Agnieszka Kozień